Behandeling

Graag zien we u regelmatig terug om als patiënt bij ons ingeschreven te blijven. U kunt ons aangeven wanneer u deze bezoeken wilt afspreken en hoe vaak die periodieke controles zullen plaatsvinden. Wij adviseren de meeste patiënten om een periode van 6 tot 12 maanden aan te houden.

Zien wij u enkele opeenvolgende jaren niet in onze praktijk, dan zullen wij u vragen of u bij ons als patiënt ingeschreven wilt blijven. Krijgen wij binnen enkele maanden na ons schriftelijk verzoek geen reactie van u, dan nemen wij aan dat u een andere oplossing gevonden heeft voor uw tandheelkundige zorg. Wij schrijven u op dat moment als patiënt bij ons uit.

 

Tijdens een controle bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten van de behandelingen
  • alternatieve behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Preventie / Mondhygiëne / Kaakchirurgie / Orthodontische behandeling / Orthodontie / Tandtechnicus / Endodontologie / Implantologie / Behandeling van kinderen / Parodontologie / Behandeling van patiënten met angst / Gnatologie / maxillo faciale prothetiek.

 

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer, de niet digitale gegevens bewaren wij in een conventioneel archief. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de (digitale) gegevens minstens 20 jaar, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat deze vernietigd moeten worden. Als u onze praktijk verlaat, sturen wij op uw (schriftelijk) verzoek uw gegevens  door en dragen wij de zorg en verantwoordelijkheid voor het bewaren van uw dossier over aan de volgende behandelaar.