Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen (prestaties), die bij u tijdens een behandeling zijn gedaan. Op de rekening staat elke verrichting beschreven met een (prestatie)code.

Eén behandeling kan daarom bestaan uit verschillende prestatiecodes. Aan elke code is een vast bedrag gekoppeld dat per kalenderjaar door de overheid wordt vastgelegd. Voorbeelden van hoe zo’n rekening er uit ziet, kunt u vinden via Alles over het gebit

Meestal ontvangt u via de firma Infomedics van ons een rekening. Infomedics stuurt de volledige rekening eerst naar uw zorgverzekeraar (lees hier verder).

Uw zorgverzekeraar betaalt aan Infomedics het deel, dat door de basisverzekering of de door u gekozen tandartsverzekering wordt vergoed.

U krijgt van Infomedics een factuur van het bedrag, dat uw zorgverzekering niet aan hen betaalt. Dat bedrag stort u op de bankrekening van Infomedics.

Als uw zorgverzekeraar aan Infomedics wel het volledige bedrag vergoedt, dan is de zaak geregeld en ontvangt u hierover geen bericht van ons en ook niet van hen. Wilt u toch meer weten, dan kunt u contact opnemen met Infomedics of uw zorgverzekeraar.

Infomedics stuurt de facturen (voortaan) uit naam van de Tandartspraktijk Koekoeksstraat. Als de naam van tandarts Dirksen niet is vermeld en u wel door haar behandeld bent, controleert u dan alstublieft haar AGB-code bij de ‘Behandelaar’. Deze AGB-code is  120 55259.

Krijgt u een rekening van het volledige bedrag, en zou u naar uw mening recht hebben op een vergoeding, vraagt u dan alstublieft bij uw zorgverzekering na waarom het bedrag niet is vergoed. Misschien kunt u de factuur alsnog zelf declareren bij de zorgverzekering. Ook is het verstandig om goed aan uw zorgverzekeraar te vragen, wat de door u gekozen (tandarts)verzekering vergoedt. Let wel: wij hebben geen contracten met de zorgverzekeraars.

Let u alstublieft ook goed op de uiterste betalingsdatum. In de nieuwe praktijk kunt u sneller te maken krijgen met incassotrajecten of deurwaarders. Hieronder kunt u de informatie van Infomedics daarover lezen.

Uw zorgrekening

Uw tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende behandelingen die de tandarts of mondhygiënist tijdens uw bezoek heeft uitgevoerd. Die behandelingen noemen we prestaties. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Bekijk een uitleg over de behandelingen op uw rekening (pdf, 1.1MB)

Infomedics

U krijgt uw rekening van Infomedics

We besteden graag al onze aandacht aan het verlenen van de beste zorg. Daarom werken we samen met Infomedics . U krijgt onze rekeningen via Infomedics en u betaalt ze ook aan Infomedics. Ook voor alle vragen over het betalen van uw rekening kunt u bij Infomedics terecht. Zo hebben wij meer tijd voor u.

Digitale rekening

Als u klant wordt, vragen we om uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens kan Infomedics uw rekening digitaal sturen. Vraag bij de balie hoe u de rekening gaat ontvangen en of u uw inbox in de gaten moet houden! In de e-mail van Infomedics staat een link naar uw persoonlijke betaalpagina. Daar kunt u de rekening betalen met iDEAL en downloaden, na controle van uw mobiele telefoonnummer.

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

In de meeste gevallen checkt Infomedics of uw zorgverzekeraar (een gedeelte van) uw behandeling(en) vergoedt. Het bedrag dat overblijft betaalt u aan Infomedics. U ziet dit duidelijk terug op de rekening. Hebt u vragen over de hoogte van de vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan het hele bedrag aan Infomedics en kijk of u de rekening kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Regel uw zorgkosten online

Op de website van Infomedics kunt u makkelijk uw rekening bekijken en betalen. Als betalen niet goed uitkomt, kunt u ook uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen.

Status van uw betaling controleren

Klik op de link in de e-mail van Infomedics of ga naar Infomedics. Vul daar het 14-cijferig betalingskenmerk in dat op uw rekening staat. Als uw rekening nog niet (helemaal) betaald is, dan wordt u doorgestuurd naar de betaalpagina van uw rekening. Daar kunt u direct betalen via iDEAL. U kunt de betaalstatus van uw rekening ook opvragen bij digitale assistent Ella.

Rekening bekijken en downloaden

Om uw privacy te beschermen, ziet u op de betaalpagina van uw rekening alleen het bedrag van de rekening. En wanneer de rekening betaald moet worden. Als u de rekening wilt bekijken of downloaden, dan stuurt Infomedics een code naar uw mobiele nummer. Met die code kunt u de pdf van uw rekening openen en, als u dat wilt, opslaan.

Betalingsregeling of uitstel aanvragen

U hebt 30 dagen om de rekening van Infomedics te betalen. Lukt het niet om op tijd te betalen? Voorkom dan een herinnering en vraag uitstel of een betalingsregeling aan. U regelt het op de betaalpagina van uw rekening of via digitale assistent Ella.

Hulp nodig?

Hebt u een vraag of hebt u hulp nodig? Bekijk dan de veelgestelde vragen op www.infomedics.nl of stel uw vraag 24/7 aan digitale assistent Ella. Tijdens kantoortijden kunt u ook altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 - 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. En doen ze er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl/privacy.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

  • Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.

  • Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.

  • Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

  • Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

  • Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.