Spoed

Bij pijnklachten of spoedeisende behandelingen buiten praktijkuren kunt u een beroep doen op een spoeddienst. De spoeddienst is per praktijkplaats door de tandartsen onderling geregeld.

Vraagt u zich af of er sprake is van spoed of denkt u dat behandeling misschien kan wachten tot de eerstvolgende werkdag? De spoeddienst kan dit met u bespreken.

In de informatie over mondgezondheid staan enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende situaties aan uw tanden of mond. Ook kunt u de website www.allesoverhetgebit.nl raadplegen (pagina “Over de tandheelkundige praktijk / meer informatie / Spoedgevallendienst voor de tandarts”).

Meestal wordt u verwezen naar een tandarts-waarnemer in Amsterdam. Maar dat is niet altijd mogelijk. Als op het moment van uw klacht de dienstdoende tandarts praktijk houdt in een andere plaats, dan wordt u verzocht naar die plaats toe te gaan. Ook heeft iedere praktijk eigen praktijkregels. Vaak worden de behandelkosten tijdens de waarneemdienst contant met u afgerekend. Met de originele rekening of het originele betaalbewijs kunt u deze kosten dan zelf declareren bij uw zorgverzekeraar.

Laat u zich hierover (vooraf) goed informeren bij het maken van een afspraak.

Telefoonnummers bij acute pijn of andere spoedgevallen:

Tijdens openingstijden: 020 – 634 17 19

Buiten openingstijden:

020 – 303 45 00   van het Tandarts Bemiddelingsbureau Amsterdam of  020 – 723 48 48  van de Mondzorgpoli in het Slotervaart Ziekenhuis. De mondzorgpoli staat los van het (inmiddels failliet verklaarde) Slotervaartziekenhuis en behandelt nog steeds patienten met spoedklachten.

Houdt pen en papier bij de hand voor het noteren van gegevens.